23 ตุลาคม 2544
สวัสดีค่ะ
วันนี้เป็นวันสำคัญแห่งชาติไทย "วันปิยมหาราช" ที่แม้คนรุ่นหลังอย่างเราแค่เคยอ่านแบบเรียนแค่พระราชกรณียกิจนานับประการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาราช (รัชกาลที่ ๕) 
(และเพื่อประกอบบทความนี้ จึงต้อง search ความรู้เดิมๆ มาอ่านใหม่อีกครั้ง ) อันได้แก่
- ปรับปรุงราชเพณี เช่น การหมอบคลาน ยกเลิกผมทรงมหาดไทย ใส่เสื้อราชปะแตน
- สนับสนุนการศึกษาให้ทัดเทียม นานาประเทศ
- สร้างระบบการสื่อสาร โทรศัพท์ โทรเลข ไปรษณีย์ และการขนส่ง กรมรถไฟ
- จุดเริ่มการใช้ธนบัตร แทนเหรียญสตางค์
และที่สำคัญที่สุด เลิกทาส
 
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญๆเหล่านี้ทำให้พสกนิกร รวมทั้งลูกหลานไทย ได้รับเอาวัฒนธรรมต่างประเทศมาใช้
เปลี่ยนวิถีเดิมๆ ไปอย่างมากมายจริงๆ
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453 เสด็จสวรรคต สร้างความโศกเศร้าเสียใจทั่วทั้งแผ่นดิน (คัดลอกจากเวบไซต์)
แต่เป็นวันที่ คนไทยจดจำ และสดุดี พระปิยมหาราช สืบต่อกันมายาวนาน (101 ปี)
 
 
ไม่ใช่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่จะมีวันให้คนไทยได้รำลึก จึงทรงเป็น ในหลวงผู้ยิ่งใหญ่ เป็นที่รักของปวงชนอย่างแท้จริง (ถึงแม้เกิดไม่ทันเราก็รู้สึกได้)
ประเทศไทยดีแค่ไหนที่มีพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระปรีชาสามารถ มหาราชที่นำพาแต่สิ่งดีดีให้ประเทศได้เจริญพัฒนา
 
...นอกจากนี้...
วันนี้เป็นวันครบรอบวันมรณะของคุณลุงเขย ซึ่งขณะนั้น (ปี'33) เรายังเด็กมาก
แต่ตื่นเช้ามาวันนี้ สิ่งแรกที่แวบเข้ามาคือภาพ ซาเตี๋ย นั่งอยู่หน้าบ้านหลังเก่าที่หนองจอก เป็นภาพเดียวที่เราจำได้..เลยนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ..
และคิดว่าวันนี้จะต้องไปไหว้อัฐิ และจะได้ถือโอกาส ถวายสังฆทานไปด้วยพร้อมๆกัน

ทั้งนี้ เนื่องจากซาเตี๋ยเป็นคนดี ประพฤติดี และเป็นที่รักของทุกคน คุณงามความดีถูกเล่าขานถึงเสมอๆ ทำให้ลูกหลานอย่างเราได้ระลึกถึงแม้จะสนิทสนมน้อยมาก
 
วันนี้เลยเป็นวันที่อยากบันทึกถึงเอาไว้
สรุปท้ายด้วยบทร้อยกรอง ที่ท่องได้แค่บางส่วน แต่ไปค้นมาวางไว้ให้สมบูรณ์ ณ ตรงนี้เลยค่ะ
 
"พฤษภกาสร    อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหลายในกายมี
นรชาติวางวาย  มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี  ประดับไว้ในโลกา" 
(กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ ผู้แต่ง: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส)
อ่านฉบับเต็ม (มั้ง) ได้ที่ http://th.wikisource.org/wiki/กฤษณาสอนน้อง

Comment

Comment:

Tweet

เล่นเฟสบุคจนติด
อยากกดไลค์ความเห็นที่ 1 อะ

#2 By PoY on 2011-10-23 13:21

ทุกคนวุ่นวายจนหลงลืมวันที่สำคัญไป

#1 By GUMBEAR on 2011-10-23 12:20