สวัสดีค่ะ 
 
หลังจากเรียนรู้งานไป 1 สัปดาห์
วันนี้อยากมาเล่าให้ฟังถึง องค์กรที่เราทำงาน
เผื่อใครสนใจ อยากรู้ว่า ของกินต่างๆนานาที่ได้มาอยู่บนจานตรงหน้าพวกเรานั้น
ภาครัฐแห่งประเทศไทยได้เอาใจใส่ให้เกิดความปลอดภัย และมีมาตรฐานอย่างไรบ้าง

เพราะหน่วยงานที่เราอยู่นี้คือ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)มีหน้าที่โดยสรุป (เราสรุปเอาเองแหละ) ว่าเป็นองค์กรที่
(1)ประสาน มาตรฐานสากลทางด้านอาหารทั่วโลก มาปรับใช้กับประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับ
(2)ผลักดัน ให้ผู้ผลิต ตั้งแต่ระดับเกษตรกร>>ขนส่ง>>โรงงาน>>แปรรูป>>ร้านค้า รวมถึงผู้ประกอบการ ส่งออก ผลิตอาหารที่ได้มาตรฐาน
(3)ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ในระดับผู้บริโภค ได้รับรู้ถึงวิธีการตรวจสอบ

แต่เนื่องจากเป็นหน่วยงานน้องใหม่ (ถ้าเทียบกับราชการส่วนอื่นๆแนวทางนี้ที่เค้ามีอยู่แล้ว)
ที่จัดตั้งขึ้นมาเมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นสื่อกลาง..
>>>ในการดำเนินตามนโยบายให้ได้ตามสากล (กองที่ดูแลคือ กองนโยบาย)

>>> แล้วกำหนดมาตรฐานของไทยออกมา (กองที่ดูแลคือ สำนักกำหนดมาตรฐาน)

>>>พร้อมกับจัดระบบการรับรองมาตรฐานต่างๆ (กองที่ดูแลคือ สำนักรับรองมาตรฐาน)

>>> เพื่อให้สามารถควบคุมแหล่งผลิต/แปรรูป/จำหน่ายอาหาร ให้เป็นไปมาตรฐานได้ (กองที่ดูแลคือ สำนักควบคุมมาตรฐาน---เราอยู่ตรงนี้)

>>> และยังส่งเสริมให้ประชาชนไทยทุกระดับ ตั้งแต่เกษตรกร จนผู้บริโภค หันมาผลิต/ใช้ สินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วย (กองที่ดูแลคือ สำนักส่ิงเสริมมาตรฐาน)

 
 
ทั้งนี้ทั้งนั้น มีงานหลายๆอย่างที่่เราต้องยืมมือ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานหลักๆที่เดิมเค้ากำกับดูแล
เรื่องสินค้าเกษตรอยู่ เช่น

กรมวิชาการเกษตร >> ดูแลมาตรฐานด้านพืช

กรมปศุสัตว์ >> ดูแลมาตรฐาน ปศุสัตว์ 

กรมประมง >> ดูแลมาตรฐาน สัตว์น้ำ 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
เป็นต้น

ที่ตั้ง มกอช.
อยู่ในแนวรั้วเดียวกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นี่เอง
เดินเข้าถึงยากหน่อย
http://www.acfs.go.th/map_animation.html

เผื่อใครสนใจมาสมัครงาน ทำงานด้วยกันค่ะ Kiss


 
 

Comment

Comment:

Tweet